Aktualności

Wizyty studyjne w ramach projektu „Schronienie – Klimat, Migracje, Dziedzictwo”

Oddział Etnografii MNG od grudnia 2021 realizuje projekt „Schronienie – klimat, migracje, dziedzictwo” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu w 2022 odbyło się 6 wizyt studyjnych u partnerów:  

 • Oslo School of Environmental Humanities z Uniwersytetu w Oslo (UiO), 
 • Norges Arktiske Universitet w Tromsø (UiT), 
 • Trøndelag Bildende Kunstnere w Trondheim (TBK), 
 • The Norwegian House Regional museum of Snæfellsnes, 
 • The Multicultural Council of Akureyri
 • Icelandic Human Rights Centre w Reykjaviku.

 

Projekt „Schronienie” w 2022 w liczbach:

169 działań edukacyjnych dla przedszkoli i szkół (warsztaty)

97 wydarzeń kulturalnych i warsztatów dla dzieci, rodzin i dorosłych

2508 przedszkolaków i uczniów na warsztatach

2877 odbiorców wydarzeń kulturalnych 

12 spotkań z partnerami podczas wizyt studyjnych

Wizyta studyjna przedstawicieli lidera projektu „Schronienie” do Oslo w Norwegii odbyła się w dniach 14-18 czerwca 2022. 

Pracownicy OE MNG (Anna Ratajczak-Krajka, Krystyna Weiher-Sitkiewicz, Waldemar Elwart) spotkali się z przedstawicielami Partnera Projektu – Oslo School of Environmental Humanities z Uniwersytetu w Oslo oraz z przedstawicielami instytucji współpracujących z Uniwersytetem.

W trakcie wyjazdu przeprowadzone zostały szkolenia związane z przedsiębiorczością w kulturze, mające na celu profesjonalizację kadry muzeum:

 • szkolenie przygotowujące do tworzenia interdyscyplinarnych wystaw skoncentrowanych na tematyce związanej ze zmianami klimatycznymi, 
 • szkolenie dotyczące wypracowania innowacyjnych metod budowania ofert edukacyjnych, 
 • szkolenia dodatkowe: dotyczące wystawy w Kulturhistorisk Museum pn. „Control – Attempting to Tame the World”, na temat historii muzealnictwa w Norwegii, spotkanie w Ogrodzie Botanicznym – Botanisk hage – najstarszym tego typu miejscu w Norwegii, spotkanie w Klimahuset – Naturhistorisk Museum,  
 • oprowadzanie po dzielnicy Grünerløkka – zielonej, różnorodnej i integracyjnej dzielnicy,
 • oprowadzenie po Bydel  – prawdopodobnie najbardziej zielonej dzielnicy Oslo,  
 • wizyty w Muzeum Narodowym w Oslo, Muzeum Muncha, Skansenie Norsk Folkemuseum i Centrum Pokojowej Nagrody Nobla. 

 

Wizyta studyjna przedstawicieli lidera projektu „Schronienie” do Islandii odbyła się w dniach 9-21 lipca 2022. 

Pracownicy OE MNG (Anna Ratajczak-Krajka, Krystyna Weiher-Sitkiewicz, Waldemar Elwart) spotkali się z przedstawicielami Partnera Projektu – Icelandic Human Rights Center w Reykjaviku, Multicultural Office w Akureyri, The Norwegian house – Regional museum of Snæfellsnes. 

W trakcie wyjazdu przeprowadzone zostały szkolenia związane z przedsiębiorczością w kulturze, mające na celu profesjonalizację kadry muzeum: 

 • szkolenie „Edukacja wielokulturowa dla imigrantów w Reykjaviku”
 • szkolenie „Wdrażanie oferty kulturowej dla imigrantów w Reykjaviku”  
 • szkolenie „Edukacja wielokulturowa dla imigrantów w Akureyri” 
 • szkolenie „Wdrażanie oferty kulturowej dla imigrantów w Akureyri”  
 • szkolenie „Edukacja ekologiczna w Stykkishólmur” (półwysep Snæfellsnes)
 • szkolenie „Zarządzanie małą instytucją kultury w Stykkishólmur” 
 • wizyta w “Bibliotece wody” – The Library of Water (VATNASAFN) – instalacja autorstwa amerykańskiej artystki Roni Horn
 • spotkanie z przedstawicielem Adventures For Students Iceland w Selfoss
 • spotkanie z konsultantką wielokulturową z Multicultural Office w Akureyri, Departament Opieki Społecznej miasta Akureyri
 • spotkanie z pracownikiem The Norwegian house – Regional museum of Snæfellsnes 

 

Wizyta studyjna przedstawicieli lidera projektu „Schronienie” do Trondheim w Norwegii odbyła się w dniach 24-28 października 2022. 

Pracownicy OE MNG (Anna Ratajczak-Krajka, Urszula Kokoszka, Waldemar Elwart) spotkali się z przedstawicielami Partnera Projektu – Trøndelag Bildende Kunstnere w Trondheim. 

W trakcie wyjazdu przeprowadzone zostały szkolenia związane z przedsiębiorczością w kulturze, mające na celu profesjonalizację kadry muzeum: 

 • szkolenie „Wypracowanie tematów instalacji artystycznych na wystawę Schronienie” 
 • szkolenie „Współpraca z artystami z krajów nordyckich” 
 • wizyty studyjne w pracowniach artystów, spotkania z kuratorami sztuki i dyrektorami instytucji artystycznych oraz spotkania w niezależnych galeriach i instytucjach kultury (galeria K-U-K Kjøpmannsgata Ung Kunst, Trondheim Kunstmuseum (TKM), galeria Trondheim Electronic Arts Centre TEKS, Muzeum Sztuki Współczesnej (Trøndelag Centre for Contemporary Art), K-U-K pop-up gallery, pracownie artystów w dzielnicy Svartlamon, w Lademoen Kunstnerverksteder (LKV), 
 • udział w szeregu wydarzeń w ramach Trondheim-Open Biennale, 
 • szkolenia i spotkania z: wykładowczynią w Akademii Sztuk Pięknych w Trondheim (NTNU – Norwegian University of Science and Technology), wizyta w galerii akademickiej KiT, spotkanie z artystką Matilde Westavik Gaustad w jej pracowni w Lademoen Kunstnerverksteder (LKV), spotkanie z Johanem Börjessonem, dyrektorem Trondheim kunstmuseum (TKM), spotkanie z artystą audiowizualnym kuratorem sztuki Espenem Ganvikiem, fundatorem galerii TEKS – Trondheim Electronic Arts Centre i oprowadzanie po wystawie „How to read water #5”, udział w performansie „Shrink” Lawrence Malstaf w Trondheim kunstmuseum (TKM), wizyta w muzeum etnograficznym Sverresborg Trondelag Folkmuseum  

 

Wizyta studyjna przedstawicieli lidera projektu „Schronienie” do Tromso w Norwegii odbyła się w dniach 17- 21 listopada 2022. 

Pracowniczki MNG (Anna Ratajczak-Krajka, Urszula Kokoszka, Gabriela Brdej) spotkały się z przedstawicielami Partnera Projektu – Norweski Uniwersytet Arktyczny – The Arctic University of Norway (UiT). 

W trakcie wyjazdu przeprowadzone zostały szkolenia związane z zarządzaniem dziedzictwem kulturowym i archiwizacją, mające na celu profesjonalizację kadry muzeum: 

 • szkolenie „Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w obliczu zmian klimatycznych (archiwizacja i upowszechnianie)” – działania digitalizacyjne i archiwizacyjne prowadzone przez Norweski Uniwersytet Arktyczny, które zakładają reakcję na zmiany w dziedzictwie kulturowym wynikłe z kryzysu klimatycznego. 
 • zwiedzanie kolekcji dzieł sztuki zgromadzonej przez Norweski Uniwersytet Arktyczny 
 • szkolenie „Metodologia badań terenowych, budowania archiwum” na przykładzie projektu digitalizacyjnego Norweskiej Biblioteki Narodowej
 • szkolenie „Approaches to Sustainability” w kontekście działań proekologicznych instytucji kultury, 
 • szkolenie “Climate Change, Fake News and heritage institutions” na temat tworzenia się i dystrybucji fake newsów w kontekście działań informacyjnych instytucji kultury
 • szkolenie “Libraries, Archives and Museums (LAM) for Sustainable Development” – teoria traktując biblioteki i muzea jako instytucje dyplomatyczne i stosujące dyplomację we wzajemnej współpracy
 • szkolenie “Minorities in the Archives” – strategie dokumentacji politycznej mniejszości w regionie północnym w XVIII wieku (w jaki sposób i gdzie mniejszości i ludy tubylcze, Kven i Saami, pojawiają się w archiwach administracji lokalnej i regionalnej w krajach duńsko-norweskich i szwedzkich w XVIII wieku). 

 

O projekcie: 

Projekt “Schronienie – migracje, klimat, dziedzictwo” to multidyscyplinarne działanie o charakterze badawczym, edukacyjnym i artystycznym. Tematem projektu jest wpływ zmian klimatycznych na dziedzictwo kulturowe, zmiany społeczne i procesy migracyjne. Celem projektu jest edukacja międzykulturowa i proekologiczna realizowana poprzez liczne działania warsztatowe i kulturalne. 

Projekt łączy środowiska artystyczne, twórców ludowych, muzealników ze środowiskami naukowymi – klimatologami, etnologami i antropologami kultury wokół tematów związanych ze zmainami klimatycznymi. Działania projektowe koncentrują się na promowaniu celów zrównoważonego rozwoju i idei ekomuzeum, łączącej dziedzictwo naturalne z dziedzictwem kulturowym. 

Przedmiotem projektu jest różnorodność kulturowa i strategie integracji imigrantów wykorzystujące ich zasoby kulturowe oraz sieciowanie instytucji zajmujących się imigrantami w Polsce, Islandii i Norwegii oraz współpraca na rzecz wielokulturowości. W ramach projektu realizowane są działania wykorzystujące dziedzictwo kulinarne, muzyczne czy artystyczne migrantów. 

Założeniem projektu jest stworzenie platformy międzynarodowej współpracy kulturalnej pomiędzy instytucjami, badaczami i artystami z Polski, Norwegii i Islandii oraz innych krajów europejskich, wypracowanie metodologii i narzędzi badawczych, zaproponowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przedsiębiorczości kulturalnej i zarządzania dziedzictwem kulturowym, wypracowanie strategii włączania imigrantów oraz mniejszości etnicznych i narodowych do życia kulturalnego oraz zwiększenie dostępu do kultury i sztuki ze szczególnym naciskiem na grupy wykluczone bądź do tej pory niezaangażowane. 

Lider projektu: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Etnografii. 

Partnerzy projektu: Oslo School of Environmental Humanities z Uniwersytetu w Oslo (UiO), Norges Arktiske Universitet w Tromsø (UiT), Trøndelag Bildende Kunstnere w Trondheim (TBK), The Norwegian House Regional museum of Snæfellsnes, The Multicultural Council of Akureyri i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (partner towarzyszący).

Projekt realizowany jest w terminie grudzień 2021 – listopad 2023. 

Promujemy ideę zero waste oraz postawy ekologiczne. Pielęgnujemy tradycje. Poznajemy z kulturą regionu oraz kulturą ludową innych krajów. Chcemy edukować przez sztukę i rękodzieło. Łączymy dzieci, młodzież i dorosłych z artyst(k)ami, twórczyniami i twórcami ludowymi oraz muzealni(cz)kami.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. 

Projekt „Schronienie – klimat, migracje, dziedzictwo” jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.

 

adminWizyty studyjne w ramach projektu „Schronienie – Klimat, Migracje, Dziedzictwo”