Aktualności

Działania edukacyjne i promocyjne dla publiczności Oddziału Sztuki Dawnej do wystawy stałej “Pobożni i cnotliwi. Dawni gdańszczanie w zwierciadle sztuki” w tym do “Sądu Ostatecznego” Hansa Memlinga

Oddział Sztuki Dawnej to pierwsza i najstarsza siedziba Muzeum Narodowego w Gdańsku, miejsce, w którym prezentowany jest m.in. „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga oraz bogate zbiory sztuki gdańskiej. Dążąc do  sukcesywnego rozbudowywania publiczności, Muzeum od 2022 roku wprowadza pilotażowe działania służące dywersyfikacji oferty, testowania różnych form uczestnictwa w kulturze, z uwzględnieniem potrzeb różnych grup odbiorców. Celem, do którego instytucja zmierza w dłuższej perspektywie, jest zmiana paradygmatu postrzegania muzeum, uczynienia go miejscem otwartym, opiniotwórczym, odpowiadającym potrzebom współczesnego odbiorcy – łączącym ze sobą wiedzę merytoryczną z możliwością kreatywnego spędzania wolnego czasu.

Rok 2023 jest niezwykle ważny w historii muzeum, ze względu na 650 rocznicę przybycia retabulum ołtarzowego autorstwa Hansa Memlinga, słynnego Sądu Ostatecznego, do Gdańska. Jest to okazja do promocji wśród gdańszczan i gdańszczanek i szerzej – Polek i Polaków – jednego z najważniejszych dzieł sztuki w zbiorach polskich. W związku z tym muzeum planuje w trakcie Europejskiej Nocy Muzeów realizację szeregu działań popularyzujących zarówno to, jak i inne dzieła prezentowane w Oddziale Sztuki Dawnej, m.in. koncert, spotkania, warsztaty czy grę muzealną. Kontynuacją działań popularyzatorskich będzie stworzenie broszur edukacyjnych umożliwiających rodzinom z dziećmi samodzielną eksplorację ekspozycji – pierwsza dotyczyć będzie właśnie tryptyku, druga zaś złotego wieku Gdańska w kontekście wystawy stałej Oddziału Sztuki Dawnej.

Kontynuując działania umożliwiające wspólne spędzanie czasu dzieci z rodzicami wprowadzona zostanie oferta dla rodzin z dziećmi poniżej 3 roku życia. Tak prowadzona oferta jest wynikiem przeprowadzonych przez Muzeum Narodowe w Gdańsku w roku 2022 badań publiczności. Warsztaty nastawione będą na działania multisensoryczne, które wspomagają proces uczenia się i rozwijanie różnych typów inteligencji, co jest szczególnie ważne w początkowych etapach rozwoju dziecka. Z kolei warsztaty dla starszych dzieci połączą treści merytoryczne z działaniami praktycznymi, wykorzystującymi sztukę dawną jako pretekst do kreatywnych zabaw twórczych, przybliżających najmłodszym różne dziedziny sztuki.

Dodatkowym elementem promującym działalność instytucji oraz budującym jej relacje z publicznością ma być produkcja tematycznych gadżetów. Mamy nadzieję, że zaplanowane produkty, oparte o nową identyfikację wizualną i prezentujące najważniejsze dzieła sztuki z Kolekcji Sztuki Dawnej, przyczynią się do wypromowania jej przy użyciu nowoczesnego i spójnego systemu prezentacji muzealnych zasobów.

Dotacja celowa w kwocie 250 000,00 PLN na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach realizacji zadania: Działania edukacyjne i promocyjne dla publiczności Oddziału Sztuki Dawnej do wystawy stałej „Pobożni i cnotliwi. Dawni gdańszczanie w zwierciadle sztuki” w tym do „Sądu Ostatecznego” Hansa Memlinga. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 flaga i godło Polski

logotyp mkidn

adminDziałania edukacyjne i promocyjne dla publiczności Oddziału Sztuki Dawnej do wystawy stałej “Pobożni i cnotliwi. Dawni gdańszczanie w zwierciadle sztuki” w tym do “Sądu Ostatecznego” Hansa Memlinga