Aktualności

Badanie strat wojennych – kolekcja Muzeum Rzemiosł Artystycznych (Kunstgewerbemuseum)

Muzeum Narodowe w Gdańsku otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych” na zadanie „Badanie strat wojennych – kolekcja Muzeum Rzemiosł Artystycznych (Kunstgewerbemuseum)”. W 2023 roku dofinansowanie pokryje koszt kwerendy wraz z opracowaniem źródła, sporządzeniem wykazu i uzupełnieniem bazy strat wojennych, opracowania katalogu przedwojennych oznaczeń, a także cyklu wykładów w ramach „(Nie)zapomniane. Historia kolekcji Muzeum Narodowego w Gdańsku” i wydania ilustrowanego kalendarza na 2024 rok. Łączna kwota dofinansowania: 91 500,00 zł

Muzeum Narodowe w Gdańsku od wielu lat prowadzi konsekwentne działania mające na celu pełne opracowanie strat wojennych instytucji. Od końca 2020 r. wyniki badań prowadzonych przez MNG są sukcesywnie udostępniane na stronie internetowej straty.mng.gda.pl.

Muzeum Rzemiosła Prowincji Prusy Zachodnie (Westpreussisches Provinzial Gewerbe Museum) zostało powołane do życia w Gdańsku 28 grudnia 1881 roku. Na siedzibę muzeum wybrano dawny klasztor franciszkański, w którym mieściły się także Królewska Szkoła Sztuki i Rzemiosła (Königliche Provinzial-Kunst- und Gewerbeschule), oraz Muzeum Miejskie (Stadtmuseum). W ten sposób zabytki dawnego rzemiosła miały stanowić pomoc dydaktyczną dla uczniów szkoły a jednocześnie być uzupełnieniem zbiorów sztuki gromadzonych przez Muzeum Miejskie. Od 1912 roku oba muzea posiadały wspólne kierownictwo i administrację, zaś w 1919 roku utworzyły Gdańskie Zbiory Sztuki.

Muzeum Rzemiosła do 1945 roku zgromadziło ponad 5000 eksponatów. Profil zbiorów obejmował przedmioty użytkowe z dawnych wieków, pochodzące z warsztatów miejscowych, ale także holenderskich, niemieckich, austriackich, rzadziej angielskich czy francuskich. Pozyskiwano wszystkie dziedziny rzemiosła, a więc ceramikę, meble, złotnictwo, konwisarstwo, ludwisarstwo, szkła, tkaniny, hafty i zegary. Zbierano również stałe wyposażenie kamienic gdańskich ratując je przed bezpowrotnym zniszczeniem. Były to rzeźby architektoniczne, płyty przedprożowe, okładziny ścian, fragmenty schodów.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych” 

 

flaga i godło Polski

adminBadanie strat wojennych – kolekcja Muzeum Rzemiosł Artystycznych (Kunstgewerbemuseum)