Aktualności

Modernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w oddziale Zielona Brama

W październiku 2023 Muzeum Narodowe w Gdańsku przystąpiło do realizacji zadania pn.: Modernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w oddziale Zielona Brama poprzez wykonanie instalacji zmiękczającej wodę do nawilżaczy parowych.

Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie pracy systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego oddziału Zielonej Bramy, poprzez montaż urządzenia zmiękczającego wodę. Działania te wpłyną na spadek liczby awarii systemu, wynikających z zakamienienia jego elementów, co znacząco ułatwi utrzymywanie odpowiednich warunków ekspozycyjnych. Zakończenie prac zaplanowano na grudzień 2023 roku.

Prace dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach dotacji celowej na wydatki inwestycyjne, w wysokości 31 900 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

flaga i godło Polski

adminModernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w oddziale Zielona Brama