Aktualności

Remont dachu zabytkowego Pałacu Sierakowskich na terenie zespołu dworsko-parkowego w Waplewie Wielkim (Muzeum Tradycji Szlacheckiej, Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku)

W sierpniu 2023 r. Muzeum Narodowe w Gdańsku podpisało umowę dotyczącą udzielenia dotacji celowej na wydatki bieżące ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, na realizację zadania pn.: „Remont dachu zabytkowego Pałacu Sierakowskich na terenie zespołu dworsko-parkowego w Waplewie Wielkim (Muzeum Tradycji Szlacheckiej, Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku)”.

Celem przedsięwzięcia są pilne prace remontowe dachu Pałacu Sierakowskich, zapobiegające zniszczeniu zabytkowego budynku oraz jego wnętrz, w których znajdują się cenne eksponaty muzealne. Zakończenia prac zaplanowano na grudzień 2023 roku. Kwota dofinansowania wynosi 475 000 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

flaga i godło Polski

adminRemont dachu zabytkowego Pałacu Sierakowskich na terenie zespołu dworsko-parkowego w Waplewie Wielkim (Muzeum Tradycji Szlacheckiej, Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku)