Aktualności

„Zbiory artystyczne polskich ziemian na Pomorzu Nadwiślańskim od końca XVIII wieku po czasy dzisiejsze” Dobromiły Rzyskiej-Laube z nominacją do Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”

Z radością informujemy, że publikacja „Zbiory artystyczne polskich ziemian na Pomorzu Nadwiślańskim od końca XVIII wieku po czasy dzisiejsze” (Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2022) autorstwa dr Dobromiły Rzyskiej-Laube została nominowana do Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”. Brawo! 

Laureatów poznamy na gali, która odbędzie się 20 października 2023 w Centrum Św. Jana w Gdańsku.

Zanim to nastąpi, w imieniu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, zapraszamy Państwa do udziału w „Wieczorze literackim” – spotkaniu z autorami wszystkich nominowanych tytułów, które odbędzie się 9 października br. w Starej Aptece (Teatr Wybrzeże).

Więcej na temat publikacji:
[Fragment książki] 

„Oddawana do rąk Czytelnika książka jest rozprawą doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej i obronioną w 2019 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Jest ona wynikiem odszukania przez autorkę wielu dotąd niezbadanych zasobów źródłowych.

Analiza zbiorów artystycznych polskich ziemian regionu Pomorza Nadwiślańskiego, dokonana w niniejszej pracy, poszerza ogólną wiedzę dotyczącą polskiego kolekcjonerstwa, a szczególnie ukazuje znaczenie terenów dotychczas pomijanych w historiografii. Wpisuje się w szersze badania zachowań kulturotwórczych, zwłaszcza stosunku do sztuki, ówczesnej postawy wobec przeszłości, a tym samym określenia własnej tożsamości. Ukazanie cech charakterystycznych owych postaw na obszarze o słabszej pozycji żywiołu polskiego jednocześnie wzbogaca skromny stan badań nad dziejami ziemiaństwa Pomorza Nadwiślańskiego.

Pisząc o zainteresowaniach kolekcjonerskich na ziemiach Pomorza zdawałam sobie sprawę, że należałoby uwzględnić zarówno ziemiaństwo niemieckie, jak i warstwę mieszczańską obu narodowości. Aspektem godnym zbadania, szczególnie w Prusach Zachodnich, wydaje się zjawisko dyfuzji kulturowej i z pewnością warto byłoby zwrócić uwagę na wzajemne oddziaływanie tych dwóch narodowości, które przejawiało się w przejmowaniu mentalności i wzorców kulturowych. Ze względu na charakter prowadzonych analiz i ograniczoność źródeł zawęziłam jednak badania do grupy polskiego ziemiaństwa. Na wskazanym terenie niewiele możemy powiedzieć o kolekcjonerstwie polskiego mieszczaństwa, z kolei zainteresowania artystyczne ziemiaństwa niemieckiego wymagają odrębnych prac badawczych”

(Ze wstępu dr Dobromiły Rzyskiej-Laube.)

 

 

admin„Zbiory artystyczne polskich ziemian na Pomorzu Nadwiślańskim od końca XVIII wieku po czasy dzisiejsze” Dobromiły Rzyskiej-Laube z nominacją do Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”