Aktualności

Rewaloryzacja i adaptacja do funkcji muzealnej, turystycznej i rekreacyjnej zabytkowego kompleksu dworsko-parkowego w Waplewie Wielkim (Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku) etap II

W 2024 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dotację, dzięki której możliwa będzie kontynuacja II etapu kompleksowych prac, polegających na rewaloryzacji zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Waplewie Wielkim.

Całe zadanie, rozpoczęte w 2021 r., polega na adaptacji poszczególnych budynków wraz z parkiem do celów muzealnych, turystycznych i rekreacyjnych, poprzez przywrócenie mu wartości użytkowych i estetycznych, a także podkreślenie jego walorów kulturowych. Celem prowadzonych prac jest przede wszystkim poprawa stanu zachowania wyjątkowego założenia pałacowo-parkowego, stanowiącego Muzeum Tradycji Szlacheckiej, poprzez całościowe prace konserwatorskie, budowlane, instalacyjne i wyposażeniowe.

W 2022 r. zainicjowane zostały prace rewitalizacyjne budynku Powozowni, stanowiące trzon działań zaplanowanych w II etapie zadania. Wyremontowany obiekt odzyska swoją historyczną formę, a dzięki nowoczesnym salom ekspozycyjnym oraz sali wielofunkcyjnej, Muzeum pozyska dodatkową przestrzeń na prowadzenie nowych inicjatyw. Umożliwi to poszerzenie oferty kulturalnej oddziału poprzez organizowanie konferencji, paneli tematycznych i koncertów.

Dotychczas prowadzone działania sfinansowane zostały ze środków pochodzących z umowy Pożyczki Miejskiej zawartej z Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o., a także ze środków pochodzących z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Nazwa zadania: Rewaloryzacja i adaptacja do funkcji muzealnej, turystycznej i rekreacyjnej zabytkowego kompleksu dworsko-parkowego w Waplewie Wielkim, (Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku) etap II

flaga i godło Polski

Logotyp MKiDN

adminRewaloryzacja i adaptacja do funkcji muzealnej, turystycznej i rekreacyjnej zabytkowego kompleksu dworsko-parkowego w Waplewie Wielkim (Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku) etap II