Wizyta w muzeum

Zapraszamy do naszych oddziałów

ul. Toruńska 1
80-822 Gdańsk
Tel. 58 301 70 61
Email: info@mng.gda.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek – nieczynne
wt. – niedz. 11.00 – 18.00

Bilety

 • piątek – dzień bezpłatny
 • normalny – 15 zł
 • ulgowy – 10 zł
 • dzieci i młodzież 7 – 26 lat – 1 zł
 • bilet rodzinny, do 2 osób dorosłych (rodzice, opiekunowie) i dzieci do lat 18 – 20 zł
 • bilet grupowy (grupy liczące maksymalnie do 5 osób), cena za 1 osobę – 10 zł
 • bilet 30-dniowy – 20 zł

 

Zasady wizyty w Oddziale Sztuki Dawnej

 Informacje dot. dostępności architektonicznej Oddziału: http://www.mng.gda.pl/deklaracja-dostepnosci/

ul. Cystersów 18
80-330 Gdańsk
Tel. 58 552 12 71
Email: osn@mng.gda.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek – nieczynne
wt. – niedz. 10.00 – 17.00

Bilety

 • piątek – dzień bezpłatny
 • normalny – 15 zł
 • ulgowy – 10 zł
 • dzieci i młodzież 7 – 26 lat – 1 zł
 • bilet rodzinny, do 2 osób dorosłych (rodzice, opiekunowie) i dzieci do lat 18 – 20 zł
 • bilet grupowy (grupy liczące maksymalnie do 5 osób), cena za 1 osobę – 10 zł
 • bilet 30-dniowy – 20 zł

 

Zasady wizyty w Oddziale Sztuki Nowoczesnej

 Informacje dot. dostępności architektonicznej Oddziału: http://www.mng.gda.pl/deklaracja-dostepnosci/

ul. Cystersów 19
80-330 Gdańsk
Tel. 58 552 12 71 w. 104
Email: etnograf@mng.gda.pl

Budynek Oddziału (Spichlerz Opacki) zamknięty do odwołania ze względów technicznych. Przepraszamy za utrudnienia.

Poniedziałek – nieczynne
wt – niedz. 10.00 – 17.00

Wstęp bezpłatny

 Informacje dot. dostępności architektonicznej Oddziału: http://www.mng.gda.pl/deklaracja-dostepnosci/

ul. Długi Targ 24
80-828 Gdańsk
Tel. 58 307 59 12
Email: m.ruszkowska@mng.gda.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek – nieczynne
wt. – niedz. 10.00 – 17.00

Bilety

Bilet łączony na dwie wystawy „Kolekcja w działaniu” i „Niech poprzedza Cię płomień”: 

 • normalny – 20 zł
 • ulgowy – 10 zł
 • bilet rodzinny, do 2 osób dorosłych (rodzice, opiekunowie) + dzieci do lat 18 – 25 zł

Bilety na wystawę „Niech poprzedza Cię płomień”:

 • normalny – 10 zł
 • ulgowy – 5 zł
 • dzieci i młodzież 7 – 26 lat – 1 zł
 • bilet rodzinny, do 2 osób dorosłych (rodzice, opiekunowie) i dzieci do lat 18 – 12 zł
 • bilet 30-dniowy – 20 zł

Nie ma dnia bezpłatnego!

Zasady wizyty w Oddziale „Zielona Brama”

 Informacje dot. dostępności architektonicznej Oddziału: http://www.mng.gda.pl/deklaracja-dostepnosci/

ul. Długi Targ 24
80-828 Gdańsk
Tel. 58 307 59 12
Email: ggf@mng.gda.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek – nieczynne
wt. – niedz. 10.00 – 17.00

Bilety

 • normalny – 8 zł
 • ulgowy – 4 zł
 • dzieci i młodzież 7 – 26 lat – 1 zł
 • bilet rodzinny, do 2 osób dorosłych (rodzice, opiekunowie) i dzieci do lat 18 – 10 zł

Nie ma dnia bezpłatnego!

 

Zasady wizyty w Dziale Gdańska Galeria Fotografii

 Informacje dot. dostępności architektonicznej Oddziału: http://www.mng.gda.pl/deklaracja-dostepnosci/

Będomin 16
83-422 Nowy Barkoczyn
Tel. 58 687 71 83, 506 144 193
Email: mhn@mng.gda.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek – nieczynne

wt. – sob. 9.00 – 16.00
niedz. 10.00 – 16.00

Bilety

 • sobota – dzień bezpłatny
 • normalny – 10 zł
 • ulgowy – 5 zł
 • dzieci i młodzież 7 – 26 lat – 1 zł
 • bilet rodzinny, do 2 osób dorosłych (rodzice, opiekunowie) i dzieci do lat 18 – 18 zł
 • bilet grupowy (grupy liczące maksymalnie do 5 osób), cena za 1 osobę – 5 zł
 • bilet 30-dniowy – 20 zł

 

Zasady wizyty w Oddziale „Muzeum Hymnu Narodowego” w Będominie

 Informacje dot. dostępności architektonicznej Oddziału: http://www.mng.gda.pl/deklaracja-dostepnosci/

Waplewo Wielkie
82-410 Stary Targ
Tel. 55 277 15 68
Email: waplewo@mng.gda.pl

Godziny otwarcia

Sezon letni: 1 maja – 30 września
Poniedziałek – nieczynne
wt. – niedz. 10.00 – 18.00 

Sezon zimowy: 1 października – 30 kwietnia
Poniedziałek – nieczynne
wt. – niedz. 10.00 – 16.00

Bilety

 • sobota – dzień bezpłatny
 • normalny – 10 zł
 • ulgowy – 5 zł
 • dzieci i młodzież 7 – 26 lat – 1 zł
 • bilet rodzinny, do 2 osób dorosłych (rodzice, opiekunowie) i dzieci do lat 18 – 18 zł
 • bilet grupowy (grupy liczące maksymalnie do 5 osób), cena za 1 osobę – 5 zł
 • bilet 30-dniowy – 20 zł

 

Zasady wizyty w Oddziale „Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią” w Waplewie Wielkim

 Informacje dot. dostępności architektonicznej Oddziału: http://www.mng.gda.pl/deklaracja-dostepnosci/

ul. Stefana Jaracza 14
80-863 Gdańsk
Email: a.szylak[at]mng.gda.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek – nieczynne
wt. – niedz. 11.00 – 18.00

Bilety

Bilet łączony na dwie wystawy „Kolekcja w działaniu” i „Niech poprzedza Cię płomień”: 

 • normalny – 20 zł
 • ulgowy – 10 zł
 • bilet rodzinny, do 2 osób dorosłych (rodzice, opiekunowie) + dzieci do lat 18 – 25 zł

Bilety na wystawę „Kolekcja w działaniu”:

 • piątek – dzień bezpłatny
 • normalny – 15 zł
 • ulgowy – 10 zł
 • dzieci i młodzież 7 – 26 lat – 1 zł
 • bilet rodzinny, do 2 osób dorosłych (rodzice, opiekunowie) i dzieci do lat 18 – 20 zł

 

Zasady wizyty w NOMUS-ie Nowym Muzeum Sztuki

 Informacje dot. dostępności architektonicznej Oddziału: http://www.mng.gda.pl/deklaracja-dostepnosci/

 1. Zwiedzający może nabyć bilet miesięczny na wystawy stałe i czasowe w cenie 20,00 zł, który:

1) uprawnia do jednorazowego wstępu na wystawy stałe i czasowe w Muzeum w okresie jednego miesiąca od dnia zakupu biletu;

2) jest ważny wyłącznie z paragonem z kasy fiskalnej, potwierdzającym wpłatę ceny biletu, przy czym wstęp na wystawę należy potwierdzać poprzez skasowanie odpowiedniej ramki na bilecie z nazwą jednostki organizacyjnej Muzeum.

 

 1. Bilety wstępu w cenie 1,00 zł za osobę przysługują:

1) studentom i uczestnikom studiów doktoranckich historii sztuki, akademii sztuk pięknych, etnografii, etnologii, archeologii, zarządzania instytucjami kultury, studiów fotograficznych, wiedza o teatrze, wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, krytyka artystyczna, antropologia kulturowa, kulturoznawstwo, filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, europeistyka, krajoznawstwo i turystyka historyczna z całej Polski za okazaniem odpowiedniej legitymacji;

2) członkom rodziny wielodzietnej, legitymującym się Kartą Dużej Rodziny wydaną zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2020 poz. 1348);

3) członkom rodziny wielodzietnej, legitymującym się Kartą Dużej Rodziny, wydaną przez Urząd Miejski w Gdańsku;

4) uczniom i studentom do lat 26 – bilet indywidualny – program „Kultura Dostępna”;

5) zorganizowanym grupom wycieczkowym uczniów i studentów do lat 26 – bilet grupowy – program „Kultura Dostępna”.

 

 1. Opłata ulgowa za wstęp do Muzeum przysługuje (po okazaniu stosownych dokumentów):

1) uczniom szkół systemu oświaty, słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie z uwzględnieniem punktu 2, podpunkt 1 i 4;

2) uczniom szkół, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3) uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

4)  uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

5) uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

6) uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkól Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;

7)  osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, w tym będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

8)  nauczycielom:
a) szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
b) szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
c) szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
d) uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
– szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
– sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
– szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.;

9) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

10) kombatantom;

11) osobom legitymującym się Kartami EURO<26 (edycje polskie i zagraniczne).

 

 1. Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:

1) osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;

2) pracownikom muzeów;

3) członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (1COMOS);

4) posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. 2019 poz. 1598 z póź. zm.);

5) dzieciom do lat 7;

6) weteranom i weteranom poszkodowanym;

7) opiekunom szkolnych grup zorganizowanych (1 opiekun na 10 osób);

8) pilotom/przewodnikom grup zorganizowanych powyżej 10 osób;

9) dziennikarzom.

 

 1. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do nabycia biletu wstępu za 1,00 zł, do korzystania z ulgi są odpowiednio:

1) legitymacja szkolna słuchacza, studencka, doktoranta;

2) Karta Dużej Rodziny wydana zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2020 poz. 1348);

3) Karta Dużej Gdańskiej Rodziny, wydana przez Urząd Miejski w Gdańsku.

 

 1. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi są odpowiednio:

1)  legitymacja ucznia wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295);

2) legitymacja nauczyciela wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;

3) legitymacja emeryta – rencisty;

4) legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;

5) legitymacja służbowa przysługująca osobom, o których mowa w punkcie 3, podpunkcie 8 a i b;

6) legitymacja poświadczająca przyznanie odznaki lub tytułu, o których mowa w punkcie 3, podpunkcie 9;

7) zaświadczenie albo legitymacja potwierdzające uprawnienia kombatanckie;

8) dokument potwierdzający wiek;

9) inny dokument potwierdzający uprawnienie osób, o których mowa w:
a) punkt 3, podpunkt 2, 7, i 8 b, wydany w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
b) punkt 3, podpunkt 8 c,
c) szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania;

10) Karta EURO<26 (edycje polskie i zagraniczne).

 

 1. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum są:

1) legitymacja poświadczająca nadanie orderu albo medalu, o których mowa w punkcie 4, podpunkcie 1;

2) legitymacja służbowa przysługująca osobom, o których mowa w punkcie 4, podpunkcie 2;

3) legitymacja Membership Card ICOM lub Membership Card ICOMOS;

4) Karta Polaka;

5) dokument potwierdzający wiek;

6) legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez odpowiedni organ;

7) legitymacja prasowa.

 1. Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum okazuje upoważnionemu pracownikowi Muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opiacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym jej tożsamość.

KARTA MIESZKAŃCA
Posiadaczom Karty Mieszkańca Muzeum Narodowe w Gdańsku oferuje darmowy wstęp (raz w roku) do Oddziału Sztuki Dawnej, Oddziału Etnografii (Spichlerz Opacki), Oddziału Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów), Oddziału Zielona Brama i Gdańskiej Galerii Fotografii.

METROPOLITALNA KARTA DO KULTURY
Każdy posiadacz Metropolitalnej Karty do Kultury otrzyma 30% rabatu na wszystkie książki wydane przez Muzeum Narodowe w Gdańsku dostępne we wszystkich oddziałach.

KARTA TURYSTY GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
Posiadaczom Karty Turysty Gdańskiej Organizacji Turystycznej Muzeum Narodowe w Gdańsku oferuje bezpłatny wstęp do wybranych oddziałów w ramach pakietów: „Rodzinny” oraz „Zwiedzanie”.

Pakiet „Rodzinny” zapewnia bezpłatny wstęp do:
– Oddział Etnografii – Spichlerz Opacki, ul. Cystersów 19, Gdańsk Oliwa

Pakiet „Zwiedzanie” zapewnia bezpłatny wstęp do:
– Oddział Sztuki Dawnej, ul. Toruńska 1, Gdańsk
– Oddział Sztuki Nowoczesnej – Pałac Opatów, ul. Cystersów 18, Gdańsk Oliwa
– Oddział Etnografii – Spichlerz Opacki, ul. Cystersów 19, Gdańsk Oliwa
– Oddział Zielona Brama, ul. Długi Targ 24, Gdańsk

KARTA DUŻEJ GDAŃSKIEJ RODZINY
Posiadaczom Karty Dużej Gdańskiej Rodziny Muzeum Narodowe w Gdańsku oferuje wstęp za 1 zł na wystawy stałe i czasowe organizowane we wszystkich oddziałach.

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
Posiadaczom ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny Muzeum Narodowe w Gdańsku oferuje wstęp za 1 zł na wystawy stałe i czasowe organizowane we wszystkich oddziałach.

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział Sztuki Dawnej, ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk,
kontakt:
info[at]mng.gda.pl, tel. 58 301 70 61

Otoczenie i wejście do budynku
Najbliższe wejście do budynku oddziału znajduje się od strony ul. Toruńskiej.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
Nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami – miejsce parkingowe można znaleźć na sąsiadującym z muzeum płatnym parkingu przy ul. Rzeźnickiej.

Wejście do budynku
Drzwi są otwierane do wewnątrz, mogą zostać otwarte po uprzednim naciśnięciu dzwonka przy wejściu i wywołaniu obsługi muzeum lub służby ochrony MNG.
Kasa biletowa znajduje się wewnątrz budynku, jej lokalizację wskazują kierunkowskazy, pomocą służy także obsługa muzeum lub służba ochrony MNG.
Nie ma szatni.

Toalety
Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze i na I piętrze. Dotarcie do nich umożliwiają podnośniki dla osób na wózkach inwalidzkich i osób w inny sposób niesprawnych ruchowo. W celu skorzystania z podnośnika prosimy powiadomić obsługę muzeum.

Brak przewijaka dla małych dzieci.

Uwaga: z powodów technicznych podnośnik na I piętro jest nieczynny do 30 lipca 2021 r.

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi
Osoby ze specjalnymi potrzebami są proszone o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.

Dla osób poruszających się na wózkach lub w inny sposób niepełnosprawnych ruchowo oferujemy podnośnik, dzięki któremu możliwe jest dostanie się na I piętro budynku. W celu skorzystania z podnośnika proszę powiadomić obsługę muzeum.

Uwaga: z powodów technicznych podnośnik na I piętro jest nieczynny do 30 lipca 2021 r.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Osoby ze specjalnymi potrzebami są proszone o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.

Wystawa stała pt. Pobożni i cnotliwi. Dawni gdańszczanie w zwierciadle sztuki jest wyposażona w audiodeskrypcję.

Galerie złotnictwa, cyny i ceramiki nie dysponują audiodeskrypcją.

Dysponujemy listą „Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN)”, stąd jeżeli grupa lub osoba indywidualna zgłosi potrzebę wykładu, lekcji muzealnej czy oprowadzania w języku migowym, zobowiązujemy się do zapewnienia tłumacza na koszt własny. Prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby co najmniej trzy dni robocze przed planowaną wizytą w muzeum.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
Osoby ze specjalnymi potrzebami są proszone o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Przy kasie znajduje się strefa odpoczynku. Wstęp z wózkami dla małych dzieci na sale wystawiennicze jest dozwolony, ale transport wózka na ekspozycje usytuowane na I piętrze (dwa poziomy schodów) pozostaje w gestii rodziców. Brak toalety z przewijakiem.

Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.

 

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział Sztuki Nowoczesnej, ul. Cystersów 18, 80-330 Gdańsk
kontakt: osn[at]mng.gda.pl, tel. 58 552 12 71

Otoczenie i wejście do budynku
Najbliższe wejście do budynku oddziału od strony ul. Cystersów – przez bramę do Parku Oliwskiego od strony Katedry Oliwskiej.
Nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych – miejsce parkingowe można znaleźć w pasie miejsc postojowych bezpośrednio przy murze ogradzającym katedrę lub na okolicznych ulicach z wyodrębnionymi płatnymi miejscami do parkowania.

Wejście do budynku Pałacu Opatów – jeden wysoki stopień i drzwi otwierane do wewnątrz. Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi znajduje się kasa biletowa, a w sąsiadującym holu – szatnia obsługiwana przez pracowników służby ochrony MNG. Brak indywidualnych zamykanych szafek.

Toalety
Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Osoby ze specjalnymi potrzebami są proszone o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Trzy sale wystawiennicze w amfiladzie na parterze budynku są dostępne dla osób na wózkach.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Wystawy stałe w Oddziale Sztuki Nowoczesnej nie posiadają funkcji audiodeskrypcji.

Jeżeli grupa lub osoba indywidualna zgłosi potrzebę wykładu lekcji muzealnej lub oprowadzania Muzeum w języku migowym dysponujemy listą „Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN)” i zobowiązuje się do zapewnienia tłumacza na koszt własny. Prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby co najmniej trzy dni robocze przed planowaną wizytą w muzeum.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
Brak przestrzeni z funkcją do odpoczynku.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Wstęp z wózkami dla małych dzieci na sale wystawiennicze jest dozwolony, ale transport wózka na ekspozycje usytuowane na I pietrze – dwa poziomy schodów – pozostaje w gestii rodziców. Brak toalety z przewijakiem.

Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.

 

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział Etnografii, ul. Cystersów 19, 80-330 Gdańsk
kontakt: etno[at]mng.gda.pl, tel. 58 552 12 71

Otoczenie i wejście do budynku
Wejście do budynku Oddziału Etnografii znajduje się tuż po lewej stronie bezpośrednio po wejściu przez bramę do Parku Oliwskiego od Katedry Oliwskiej. Do drzwi wejściowych prowadzi niedawno wyremontowany płaski i równy chodnik. Wejście do budynku – bez bariery jakiegokolwiek podwyższenia.
Nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
– miejsce można znaleźć w pasie miejsc postojowych bezpośrednio przy murze ogradzającym katedrę lub na okolicznych ulicach z wyodrębnionymi płatnymi miejscami do parkowania.

W holu na parterze znajduje się kasa biletowa oraz szatnia w sąsiadującym holu – wieszaki na płaszcze i kurtki – bez dozoru pracowników ochrony MNG. Brak indywidualnych zamykanych szafek.

Toalety
Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępna jest wystawa stała „Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego” zlokalizowana na parterze budynku. Wystawy na I i II pietrze są dostępne jedynie po stromych i wysokich schodach.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Eksponaty w salach ekspozycyjnych posiadają etykiety z najważniejszymi informacjami o zabytku.

Wystawa stała „Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego” nie posiada elementów audiodeskrypcji.

Jeżeli grupa lub osoba indywidualna zgłosi potrzebę wykładu lekcji muzealnej lub oprowadzania Muzeum w języku migowym dysponujemy listą „Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN)” i zobowiązuje się do zapewnienia tłumacza na koszt własny. Prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby co najmniej trzy dni robocze przed planowaną wizytą w muzeum.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Brak przestrzeni z funkcją do odpoczynku.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Wstęp z wózkami dla małych dzieci na sale wystawiennicze jest dozwolony, ale transport  wózka na ekspozycje usytuowane na I i II piętrze – cztery poziomy schodów  – pozostaje w gestii rodziców.

Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.

 

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Oddział Zielona Brama, ul. Długi Targ 24, 80-828 Gdańsk
kontakt: zielona.brama[at]mng.gda.pl, tel. 58 307 59 12

Otoczenie i wejście do budynku
Wejście do budynku oddziału bezpośrednio z ul. Długi Targ.

Nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych – miejsca takie znajdują się na ulicach i parkingach Głównego Miasta sąsiadujących z ul. Długi Targ i ul. Długą.

Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi znajduje się kasa biletowa i szatnia obsługiwana przez pracowników służby ochrony MNG. Brak indywidualnych zamykanych szafek.

Toalety
Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Dostęp do sal wystawienniczych Oddziału Zielona Brama na I i II piętrze za pomocą windy.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.

Eksponaty w salach ekspozycyjnych posiadają etykiety z najważniejszymi informacjami o zabytku.

Aktualne wystawy nie są wyposażone w funkcję audiodeskrypcji.

Jeżeli grupa lub osoba indywidualna zgłosi potrzebę wykładu lekcji muzealnej  lub oprowadzania Muzeum w języku migowym dysponujemy listą „Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN)” i zobowiązuje się do zapewnienia tłumacza na koszt własny. Prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby co najmniej trzy dni robocze przed planowaną wizytą w muzeum.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Brak przestrzeni z funkcją do odpoczynku.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Wstęp z wózkami dla małych dzieci na sale wystawiennicze jest dozwolony, ale transport – windą na I i II piętro.

Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.

 

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Gdańska Galeria Fotografii, ul. Długi Targ 24, 80-828 Gdańsk (budynek Zielona Brama)
kontakt: ggf[at]mng.gda.pl, tel. 58 307 59 12 w. 117, 119

Otoczenie i wejście do budynku
Wejście do budynku oddziału bezpośrednio z ul. Długi Targ.
Nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych – miejsca takie znajdują się na sąsiadujących z ul. Długi Targ i ul. Długą ulicach i parkingach Głównego Miasta.

Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi znajduje się kasa biletowa i szatnia obsługiwana przez pracowników służby ochrony MNG. Brak indywidualnych zamykanych szafek.

Toalety
Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Dostęp do sal wystawienniczych Gdańskiej Galerii Fotografii za pomocą windy, jednak na II piętrze trzeba pokonać barierę kilku stopni schodów prowadzących na III piętro.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Eksponaty w salach ekspozycyjnych posiadają etykiety z najważniejszymi informacjami o zabytku. Aktualna wystawa czasowa nie jest wyposażona w funkcję audiodeskrypcji.

Jeżeli grupa lub osoba indywidualna zgłosi potrzebę wykładu lekcji muzealnej  lub oprowadzania Muzeum w języku migowym dysponujemy listą „Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN)” i zobowiązuje się do zapewnienia tłumacza na koszt własny. Prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby co najmniej trzy dni robocze przed planowaną wizytą w muzeum.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Bezpośrednio przed wejściem do sal wystawienniczych GGF znajduje się niewielka strefa wypoczynku wyposażona w wygodne siedziska.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
GGF oferuje niewielką strefę samodzielnej zabawy dla dzieci. Wstęp z wózkami dla małych dzieci na sale wystawiennicze jest dozwolony, ale transport wózka z II pietra na III piętro po kilku stopniach schodów pozostaje w gestii rodziców lub opiekunów.

Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.

 

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Muzeum Tradycji Szlacheckiej.  Pomorski Ośrodek Kontaktów z Polonią w Waplewie Wielkim, 82-410 Waplewo Wielkie
kontakt:
waplewo[at]mng.gda.pl, tel. 55 277 15 68

Otoczenie i wejście do budynku
Po wejściu lub wjechaniu samochodem na teren Pałacu Sierakowskich – dojście do wejścia głównego Muzeum po wysokich stopniach schodów.
Teren przed wejściem wyłożony grubym żwirem utrudniającym poruszenia się wózkom inwalidzkim i wózkom dla małych dzieci.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – na wydzielonym i oznakowanym parkingu .

Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi znajduje się kasa biletowa, a w sąsiadującym holu – szatnia, obsługiwana przez pracowników służby ochrony MNG. Brak indywidualnych zamykanych szafek.

Toalety
Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się w bocznej części Pałacu w sąsiedztwie podnośnika dla wózków inwalidzkich i osób w inny sposób niesprawnych ruchowo. Proszę spytać o jej dokładną lokalizację pracowników muzeum.
Brak przewijaka dla małych dzieci.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Dla osób poruszających się na wózkach lub w inny sposób niepełnosprawnych ruchowo oferujemy podnośnik, który znajduje się w tylnym skrzydle Pałacu. Dojazd alejką, możliwe zaparkowanie samochodu w tej części. Podnośnik umożliwia dostanie się na pierwszy poziom Pałacu. Drugi poziom dostępny jedynie po schodach.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Eksponaty w salach ekspozycyjnych posiadają etykiety z najważniejszymi informacjami o zabytku. Wystawy nie są wyposażone w funkcję audiodeskrypcji.

Dostępna jest makieta Pałacu z objaśnieniami w alfabecie Braille’a.

Jeżeli grupa lub osoba indywidualna zgłosi potrzebę wykładu lekcji muzealnej  lub oprowadzania Muzeum w języku migowym dysponujemy listą „Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN)” i zobowiązuje się do zapewnienia tłumacza na koszt własny. Prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby co najmniej trzy dni robocze przed planowaną wizytą w muzeum.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Brak przestrzeni z funkcją do odpoczynku.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Wstęp z wózkami dla małych dzieci na sale wystawiennicze jest dozwolony, ale transport wózka na ekspozycje usytuowane na I piętrze – dwa poziomy schodów – pozostaje w gestii rodziców.

Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.

 

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, Będomin 16, 83-422 Nowy Barkoczyn
kontakt: mhn[at]mng.gda.pl, tel. 58 687 71 83

Otoczenie i wejście do budynku
Wjazd na teren Muzeum Hymnu Narodowego samochodem, parking, następnie trzeba dojść do budynku Dworku Józefa Wybickiego i budynków mieszczących wystawy czasowe.

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych
Proszę poprosić pracowników MHN o wskazanie najbliższego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Zwiedzanie rozpoczyna się od wystawy stałej w Dworku Wybickiego. Wejście główne z barierą jednego stopnia schodów. Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi znajduje się kasa biletowa, a w sąsiadującym holu – szatnia obsługiwana przez pracowników służby ochrony MNG. Brak indywidualnych zamykanych szafek

Toalety
Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się w tzw. budynku administracyjnym. Proszę spytać o jej dokładną lokalizację pracowników muzeum.
Brak przewijaka dla małych dzieci.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Dostęp do wystawy stałej i czasowej nie jest ograniczony barierą dostępności – ekspozycje znajdują się na parterach budynków.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Dla osób niesłyszących dostępne są filmy z napisami na temat historii hymnu narodowego i regionu oraz obszerne napisy przewodnickie na wystawach.
Eksponaty w salach ekspozycyjnych posiadają etykiety z najważniejszymi informacjami o zabytku. Wystawy nie są wyposażone w funkcję audiodeskrypcji.

Dostępne są nagrania (komentarz do wystawy, nagrania utworów i pozytywek) oraz tekst polskiego hymnu w alfabecie Braille’a.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Brak przestrzeni z funkcją do odpoczynku.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Wstęp z wózkami dla małych dzieci na sale wystawiennicze jest dozwolony.

Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna.

 

Muzeum Narodowe w Gdańsku / Dział NOMUS – Nowe Muzeum Sztuki, Oddział Sztuki Nowoczesnej, ul. Stefana Jaracza 14, 80-863 Gdańsk
kontakt:
kontakt@nomus.gda.pl

Otoczenie i wejście do budynku
Wejście do budynku znajduje się od ul. Stefana Jaracza. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków.

Na wprost drzwi wejściowych jest kasa biletowa. Brak szatni oraz indywidualnych zamykanych szafek.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami są zlokalizowane przy ul. Stefana Jaracza obok budynku muzeum.

Toalety dla osób niepełnosprawnych
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami mieści się na parterze, na prawo od klatki schodowej, za kasą biletową.
W toalecie jest przewijak dla dzieci.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
W budynku jest dostępna winda prowadząca na pierwsze i drugie piętro (sale wystawiennicze).

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu. Eksponaty w salach ekspozycyjnych mają etykiety z najważniejszymi informacjami o dziełach. Aktualne wystawy nie są wyposażone w funkcję audiodeskrypcji.

Jeżeli grupa lub osoba indywidualna zgłosi potrzebę wykładu, lekcji muzealnej  lub oprowadzenia po muzeum z wykorzystaniem języka migowego, dysponujemy listą „Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN)” i zobowiązujemy się do zapewnienia tłumacza na koszt własny. Prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby co najmniej trzy dni robocze przed planowaną wizytą w muzeum.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Udogodnienia dla osób starszych
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
Przestrzeń do odpoczynku znajduje się w sali recepcyjnej przy kasie biletowej.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
W sali recepcyjnej została wydzielona strefa samodzielnej zabawy dla dzieci. Wstęp z wózkami dla małych dzieci na sale wystawiennicze jest dozwolony, w budynku jest winda.

Gastronomia
W budynku jest prowadzona działalność gastronomiczna.

adminWizyta w muzeum