Aktualności

Zobacz, co nowego w Second Canvas

Już od dziś na platformie Second Canvas prezentujemy dziesięć kolejnych, niezwykłych obiektów z kolekcji Rysunku i rycin szkoły niemieckiej XV i XVI wieku, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku.

W muzealnej kolekcji rycin znajduje się cenny zespół powstały w niemieckich ośrodkach artystycznych w pod koniec XV i w XVI wieku, który ilustruje początki grafiki europejskiej. Był to czas największego rozkwitu grafiki niemieckiej. Osiągnięcia ówczesnych artystów miały ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju tej dziedziny sztuki w Europie. W ostatnich trzech dziesięcioleciach XV wieku prace ówczesnych grafików przestały być wyłącznie dodatkiem ilustracyjnym do tekstu i stawały się w zamyśle twórców autonomicznymi dziełami sztuki. Wysoki poziom i walory artystyczne dzieł tworzonych przez niemieckich artystów przyczyniły się do nobilitacji grafiki i poszerzyły krąg jej odbiorców.

Na podstawie pięciu opisanych przez nas obecnie dzieł graficznych ukazana została ewolucja tej dziedziny sztuki  – od prostych, konturowych jeszcze form drzeworytu Michalea Wolgemuta, po rozbudowane kompozycyjnie dzieła graficzne Albrechta Dürera i Lucasa Cranacha.

Rozwój sztuki graficznej w znaczący sposób wpłynął na twórczość rysunkową, zwłaszcza jeśli chodzi o styl i technikę wykonania prac. Powstające ówcześnie szkice do rycin, jak również autonomiczne kompozycje, z punktu widzenia stylu prezentowały walory właściwe dziełom graficznym: kontury kreślone były mocnymi, wyrazistymi liniami przywodzącymi na myśl drzeworyty, a modelunek światłocieniowy najczęściej uzyskiwano poprzez stosowanie gęsto kładzionych, równoległych i skośnych linii.

Kolejnych pięć, z dziesięciu prezentowanych dzieł, należy do zespołu rysunków szkoły niemieckiej znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku. Pomimo znacznych strat z okresu II wojny światowej w kolekcji wciąż znajdują się prawdziwe cymelia, do których zaliczyć należy bez wątpienia pracę Hansa Holbeina Starszego, czy dzieło Wolfganga Peurera zawierające odręczną notatkę Albrechta Dürera.

Dzieła (każdy pokazywany jest w całości i w zbliżeniach fragmentów) można zobaczyć w aplikacji “Muzeum Narodowe w Gdańsku Second Canvas”. Możecie ją pobrać z App Store lub Google Play.

adminZobacz, co nowego w Second Canvas