Aktualności

Konserwacja rzeźb w Galerii Współczesnej Rzeźby Gdańskiej w Parku Oliwskim

Konserwacja dofinansowana z pomocy finansowej udzielonej Województwu Pomorskiemu przez Gminę Miasta Gdańska 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przebiegiem prac konserwatorskich i restauratorskich grupy obiektów ze zbiorów Muzeum Narodowego, wchodzących w skład Galerii Współczesnej Rzeźby Gdańskiej, założonej w 1976 roku przez Muzeum, Zarząd Okręgu ZPAP w Gdańsku oraz Urząd Miejski w Gdańsku.  

Kilkanaście rzeźb w brązie, granicie, metalu, tworzywie sztucznym i ceramice, które znajdują się w plenerze Parku Oliwskiego, wykonali znani na Wybrzeżu artyści, sami też wybierali miejsca na usytuowanie swoich prac. Nad zespołem rzeźb pieczę sprawuje Joanna Szymula-Grygiel z Działu Kolekcja Sztuki Nowoczesnej.  

Przez lata na rzeźbach odcisnął się wyraźnie upływ czasu – wystawione na działanie warunków atmosferycznych, jak też – niestety – niszczone przez wandali dzieła coraz bardziej domagały się renowacji. Zgromadzenie koniecznych na prace naprawcze środków nie było łatwe, jednak w ubiegłym roku, dzięki dotacji z Urzędu Miasta Gdańska, udało się dokonać konserwacji 9 z 16 plenerowych dzieł.  

Konserwacji i restauracji 5 dzieł podjęła się pracownia Andrzeja Karolewicza, natomiast 4 obiekty zostały odrestaurowane przez konserwatorki Marię Próchniewską i Katarzynę Daniel.  

Prace trwały od czerwca do listopada 2021 roku. Poszczególne ich etapy będziemy prezentować w cyklicznych postach na stronie internetowej i w mediach społecznościowych, zachęcamy zatem do śledzenia aktualności. 

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska

 


Konserwacja rzeźby „Ptak” autorstwa Ireny Zabrockiej 

Artystka urodziła się 6 stycznia w 1936 roku w Toruniu. W 1954 roku ukończyła Państwowe Liceum Technik Plastycznych w Bydgoszczy. Studia artystyczne odbyła w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) na Wydziale Rzeźby w pracowni prof. Stanisława Horno-Popławskiego, uzyskując dyplom z wyróżnieniem w roku 1961. Prace Ireny Zabrockiej znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz Galerii Rzeźby Współczesnej w Białymstoku. 

Irena Zabrocka, Ptak  
Rok powstania: 1976
Materiał: tworzywo sztuczne; postument granitowy, 
Wymiary: 170 × 130 × 130 cm, 
Wymiary postumentu: 57 × 90 × 90 cm
Nr inwentarzowy: MNG/SW/70/Rz 
(replika rzeźby wykonana przez firmę Art w 1976 r.) 

Rzeźba o abstrakcyjnej, geometryzującej formie, wykonana w tworzywie sztucznym, uosabiała nowoczesne trendy w ówczesnej rzeźbie. Dzieło zatytułowane Ptak znakomicie odnalazło się wśród roślinności oliwskiego parku. Z czasem roślinność zaczęła jednak dominować nad rzeźbą. Konieczne stało się jej przeniesienie o kilkanaście metrów od pierwotnej lokalizacji, na co wyraził zgodę Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku trzymający pieczę nad Parkiem Oliwskim. 

Prace konserwatorskie 

Rzeźbę przetransportowano do pracowni. Oczyszczono powierzchnię i zmatowiono. Usunięto zanieczyszczenia organiczne. Uzupełniono brakujące elementy laminatu. Uszczelniono. Odtłuszczono acetonem i pokryto warstwą żelkotu. Usunięto resztki starego cementu, którym rzeźb była przytwierdzona do podstawy granitowej. Postument granitowy oczyszczono i przeniesiono na wskazane miejsce. Umieszczono go na wylanej, płycie betonowej. Grant obrócono niezniszczona stroną do góry. Wywiercono nowe otwory na kotwy i przyspojono rzeźbę przy użyciu żywicy epoksydowej. 

 

rzeżba przed konserwacją ukryta w roślinności

Irena Zabrocka, Ptak , 1976 - przed konserwacją

stan sprzed konserwacji - zbliżenie na detal

Irena Zabrocka, Ptak , 1976 - przed konserwacją

stan sprzed konserwacji - zbliżenie na detal

Irena Zabrocka, Ptak , 1976 - przed konserwacją

stan po konserwacji - wyeksponowana, odnowiona rzeźba

Irena Zabrocka, Ptak , 1976 - po konserwacji

stan po konserwacji - wyeksponowana, odnowiona rzeźba

Irena Zabrocka, Ptak , 1976 - po konserwacji

stan po konserwacji - wyeksponowana, odnowiona rzeźba

Irena Zabrocka, Ptak , 1976 - po konserwacji

adminKonserwacja rzeźb w Galerii Współczesnej Rzeźby Gdańskiej w Parku Oliwskim