Aktualności

Nowe zakupy do kolekcji Muzeum Narodowego: „Przed kościołem” F. M. Meyerheima, „Katedra” Lecha Majewskiego oraz order św. Stanisława

Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Narodowe w Gdańsku powiększyło swoją kolekcję o cenne nabytki z zakresu sztuki dziewiętnastowiecznej, współczesnej a także historyczny order ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

„Przed kościołem” F. M. Meyerheima; olej, płótno, 1850

Zakup obrazu „Przed kościołem” F. M.  Meyerheyma stanowi uzupełnienie muzealnej kolekcji malarstwa gdańskiego XIX wieku. Malarstwo tego czasu, którego Meyerheim był czołowym reprezentantem, jest jednym z priorytetów gromadzenia zbiorów Muzeum. Dotychczas w zbiorach MNG znajdowały się głównie prace artysty w mniejszych formatach – rysunki i szkice olejne. Wśród strat wojennych znajduje się aż osiem obrazów Meyerheima. Zakupiony obraz jest jednym z arcydzieł tego artysty. Obecnie w muzeum prowadzone są prace badawcze nad tą częścią zbiorów oraz przygotowywany jest projekt wystawienniczy planowany na 2023 rok, którego dzieło to będzie istotnym elementem.

Friedrich Eduard wywodzi się z malarskiej familii Meyerheimów. Artyści z trzech pokoleń tej rodziny kształtowali charakter malarstwa gdańskiego XIX wieku. Friedrich Eduard wraz z braćmi, Wilhelmem i Hermannem, pierwsze nauki pobierali u swojego ojca Karla. Od 1830 roku kontynuował naukę w Berlinie w Pruskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Eduarda Wilhelma Doegego i Johanna Gottfrieda Niedlicha. Jego twórczość cieszyła się w rodzinnym mieście wielką popularnością, chętnie wystawiano jego prace na wystawach organizowanych od 1835 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Dzieła Friedricha Eduarda Meyerheima oraz całej rodziny stanowiły istotną część kolekcji Muzeum Miejskiego w Gdańsku oraz Pałacu w Waplewie (obecnie Muzeum Tradycji Szlacheckiej, oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku) – Friedrich Eduard był zaprzyjaźniony z Sierakowskimi, ówczesnymi właścicielami pałacu, wielce zasłużonymi dla polskości Pomorza.

Katedra, I-III” Lecha Majewskiego, trójkanałowa cyfrowa instalacja wideo, dźwiękowa; 2012

Celem zakupu jest uzupełnienie kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Lech Majewski to ceniony polski artysta – reżyser filmowy i teatralny, twórca videoartów, scenarzysta, poeta i malarz. Studiował malarstwo w  katowickiej filii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od roku 1981 żyje i tworzy za granicą, po roku 1989 ponownie także w Polsce. Autor wystaw fotograficznych, malarskich i rzeźbiarskich oraz cykli videoartów (m.in. „Krew Poety” i „Bruegel Suite”) prezentowanych w wielu muzeach i galeriach, m.in. Tel Aviv Museum of Art, National Gallery w Londynie, Prado w Madrycie, Muzeum Narodowym w Krakowie oraz w Luwrze, a także na Festiwalu Filmowym w Berlinie (2007) i Biennale w Wenecji (2007). W 2006 roku nowojorskie Museum of Modern Art uhonorowało jego twórczość organizacją indywidualnej retrospektywy.

W zbiorach Muzeum Narodowego znajduje się videoart pt. „Sąd Ostateczny według Hansa Memlinga” z 2007 r.

Order św. Stanisława

Celem zakupu było uzupełnienie kolekcji oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku – Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Order św. Stanisława został ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego po koronacji i nadawany w Rzeczypospolitej od 1765 do 1795 roku. W polskim systemie orderowym zajmował drugie miejsce w hierarchii, po Orderze Orła Białego, a przed Orderem Virtuti Militari. Po trzecim rozbiorze Polski Order św. Stanisława został włączony do rosyjskiego systemu orderowego. Po odzyskaniu niepodległości, w 1918 roku, order nie został restytuowany. Jednym z kawalerów Orderu św. Stanisława był Józef Wybicki, który został nim udekorowany w 1793 roku.

Nazwy zadań:
1. Zakup obrazu Friedricha Eduarda Meyerheima „Przed kościołem”
2. Zakup pracy video Lecha Majewskiego pt. „Katedra”
3. Zakup Orderu św. Stanisława

plansza z polskimi symbolami narodowymi informująca o dofinansowaniu projektu ze środków budżetu maństwa

Order św. Stanisława

Order św. Stanisława

„Przed kościołem” F. M. Meyerheima, olej, płótno, 1850

„Przed kościołem” F. M. Meyerheima, olej, płótno, 1850

klatka z filmu „Katedra, I-III” Lecha Majewskiego, klatka filmowa, 2012

„Katedra, I-III” Lecha Majewskiego, klatka filmowa, 2012

adminNowe zakupy do kolekcji Muzeum Narodowego: „Przed kościołem” F. M. Meyerheima, „Katedra” Lecha Majewskiego oraz order św. Stanisława