Aktualności

Dofinansowanie projektu pn. „Schronienie – Klimat, Migracje, Dziedzictwo”

W dniu 23 grudnia 2021 r. Muzeum Narodowe w Gdańsku podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. „Schronienie – Klimat, Migracje, Dziedzictwo” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 w ramach programu Kultura.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Kultura, Działanie 2 Poprawa dostępu do kultury i sztuki.

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein członkom UE. W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami).

Głównym celem Projektu jest wykreowanie międzynarodowej platformy współpracy kulturalnej pomiędzy instytucjami, badaczami i artystami z Polski, Norwegii i Islandii dzięki rozwojowi przedsiębiorczości w kulturze, rozwojowi publiczności oraz włączeniu mniejszości etnicznych i narodowych.

Działanie zaplanowane w ramach Projektu:

– Archiwum cyfrowe;
– Warsztaty i festiwale w ramach oferty edukacyjnej;
– Szkolenia i wizyty studyjne w ramach różnorodności kulturowej;
– Wystawa, wystawy plenerowe oraz konferencja „Schronienie”;
– Szkolenia z zakresu przedsiębiorczości kulturalnej;
– Publikacja książki o tematyce wpływu zmian klimatycznych na dziedzictwo;
– Promocja Projektu.

Podstawowe założenia dla realizacji projektu:

– czas realizacji: do 30.09.2023 r.,
– Partnerzy projektu:

  • Oslo School of Environmental Studies,
  • UiT Norges arktiske universitet w Tromsø,
  • Trøndelag Bildende Kunstnere w Trondheim,
  • The Norwegian house – Regional Museum of Snæfellsnes w Islandii,
  • The Multicultural Council of Akureyri w Islandii,
  • Icelandic Human Rights Centre w Reykjaviku,
  • Teatr Miejski Miniatura w Gdańsku.

– wysokość dofinansowania: 480 571,97 EUR
– wkład własny: 84 806, 83 EUR

 

Czarno-biały pejzaż ze snopkami siana, poniżej logotypy Iceland Liechtenstein Norway Grants oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

adminDofinansowanie projektu pn. „Schronienie – Klimat, Migracje, Dziedzictwo”