Aktualności

Kronika Zarządu Muzeum

Muzeum Narodowe w Gdańsku od wielu lat prowadzi konsekwentne działania
mające na celu pełne opracowanie strat wojennych instytucji. W ostatnich latach, dzięki
dofinansowaniu z MKiDN umożliwiającemu zastosowanie nowoczesnych technologii,
możliwe stało się pełniejsze wykorzystanie i szersze udostępnienie źródeł pisanych oraz
ikonograficznych z zasobów Muzeum i Archiwum Państwowego w Gdańsku.
W ramach projektów prowadzonych w 2015 i 2017 r. zdigitalizowano 1700 szklanych
negatywów, a w 2019 r. opracowano źródło z Archiwum Państwowego w Gdańsku – spis
negatywów, który umożliwił lepszą identyfikację dzieł uwiecznionych na szklanych płytkach
oraz pełniejszą weryfikację strat wojennych. Doświadczenia związane z tymi projektami
wskazały na konieczność kontynuacji kompleksowych badań nad źródłami dotyczącymi
początków działalności Muzeum Miejskiego w Gdańsku, połączonych z ich opracowaniem
oraz popularyzacją.

Kolejnym źródłem, poddanym digitalizacji w ramach projektu zrealizowanego w 2021 roku,
jest zachowany w Archiwum Biblioteki MNG rękopis bez tytułu, określany jako Kronika
Zarządu Muzeum. Ten cenny, liczący 150 kart dokument, został przygotowany do
digitalizacji pod względem konserwatorskim przez Alicję Krawczyk.

Obejmuje on lata 1904-1912. Wpisy zamieszczane w układzie chronologicznym dotyczą
wydarzeń związanych z działalnością Muzeum Miejskiego, Muzeum Rzemiosł Artystycznych
oraz Towarzystwa Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jest to bezcenne źródło dokumentujące nie
tylko wydarzenia muzealne (informacje o zakupach i darach, o wystawach i współpracy
z
innymi muzeami, m.in. Nationalgalerie w Berlinie), ale także zawierające zapisy o szerszym
znaczeniu dla ówczesnego życia kulturalnego. Są to m.in. informacje o zmarłych malarzach,
których dzieła znajdowały się w posiadaniu Muzeum.

Jednym z trzonów przedwojennych zbiorów Muzeum była kolekcja Jacoba i Augusta
Kabrunów, której rozbudowę kontynuowała później Fundacja Kabrunowska. Digitalizacja
i
opracowanie źródeł związanych z tą kolekcją, zapoczątkowane w 2021 roku, będzie punktem
wyjścia do badań nad samą kolekcją oraz historią poszczególnych dzieł wchodzących w jej
skład. Cennym dokumentem jest m.in. rękopis zachowany w Archiwum Biblioteki MNG: spis
obrazów z kolekcji Jacoba Kabruna przekazanych miastu, zgromadzonych na ulicy Ogarnej,
sporządzony w 1856 roku.
logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

rękopis Kronika Zarządu Muzeum
rękopis Kronika Zarządu Muzeum
rękopis Kronika Zarządu Muzeum
rękopis Kronika Zarządu Muzeum
adminKronika Zarządu Muzeum