Aktualności

Projekt „Schronienie – Klimat, Migracje, Dziedzictwo”. Działania zrealizowane w Oddziale Etnografii MNG w okresie kwiecień-czerwiec 2022

Oddział Etnografii MNG od grudnia 2021 realizuje projekt „Schronienie – klimat, migracje, dziedzictwo” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W drugim kwartale działań projektowych (kwiecień-czerwiec 2022) OE MNG zorganizował:

62 warsztaty dla szkół i przedszkoli
21 warsztatów dla rodzin i dorosłych
3 potańcówki
2 dni tematyczne na Letnim Jarmarku Etnograficznym
1 pokaz filmu 

przykładowe działania: 

 • ukraińskie pisanki malowane woskiem, 
 • wiosenne warsztaty ekologiczne dla szkół i przedszkoli,  
 • aktywne spacery dla rodzin z dziećmi po Parku Oliwskim, 
 • ptasie mobile, 
 • potańcówka wielokulturowa – Cech Wieloróda i Stowarzyszenie Trójwiejska,
 • bomby z nasionami,  
 • makrama: ekotorby,   
 • hoteliki dla pszczół, 
 • zielony balkon z klimatem, 
 • zielona kąpiel na balkonie,  
 • poidełko dla owadów,  
 • łąki kwietne – nowe spojrzenie na zieleń,  
 • Dzień kaszubski na Letnim Jarmarku Etnograficznym, 
 • potańcówka wielokulturowa – odsłona kaszubska – Kaszubska Kapela Rodzinna Bas z Sierakowic, 
 • kaszubskie malarstwo na szkle, 
 • bibułkowe kwiaty, 
 • emigracje/еміграція – zajęcia integracyjne z elementami tańca i arteterapii dla imigrantek i polek – Agata Gregorkiewicz, 
 • Dzień Ukrainy – день україни na Letnim Jarmarku Etnograficznym,
 • potańcówka wielokulturowa – odsłona ukraińska – Valeriya Filipov,   
 • tradycyjny haft ukraiński,  
 • lepimy ukraińskie pierogi,  
 • ukraińskie malowanie – Petrykiwka.

Prowadzący: Lyubov Honcharuk – twórczyni ludowa; Ela Konieczna Karuzela Pasji; Kamila Szelągowicz; Iwona Świętosławska; Zbigniew Irla – pszczelarz z pasieki wędrownej Janowo; Stanisław Śliwiński – rzeźbiarz, twórca ludowy; Magdalena Dębna i Dorota Dombrowska – Pracownia Wy.twórcza; Kamila Chomicz; Joanna Paniec – architektka krajobrazu; Alicja Serkowska; Regina Białk; Agata Gregorkiewicz; Natalia Kovalyshyna; Liudmila Nuzhnenko; Marta Zwarycz. 

O projekcie:

Projekt “Schronienie – migracje, klimat, dziedzictwo” to multidyscyplinarne działanie o charakterze badawczym, edukacyjnym i artystycznym. Tematem projektu jest wpływ zmian klimatycznych na dziedzictwo kulturowe, zmiany społeczne i procesy migracyjne. Celem projektu jest edukacja międzykulturowa i proekologiczna realizowana poprzez liczne działania warsztatowe i kulturalne. 

Projekt łączy środowiska artystyczne, twórców ludowych, muzealników ze środowiskami naukowymi – klimatologami, etnologami i antropologami kultury wokół tematów związanych ze zmainami klimatycznymi. Działania projektowe koncentrują się na promowaniu celów zrównoważonego rozwoju i idei ekomuzeum, łączącej dziedzictwo naturalne z dziedzictwem kulturowym. 

Przedmiotem projektu jest różnorodność kulturowa i strategie integracji imigrantów wykorzystujące ich zasoby kulturowe oraz sieciowanie instytucji zajmujących się imigrantami w Polsce, Islandii i Norwegii oraz współpraca na rzecz wielokulturowości. W ramach projektu realizowane są działania wykorzystujące dziedzictwo kulinarne, muzyczne czy artystyczne migrantów. 

Założeniem projektu jest stworzenie platformy międzynarodowej współpracy kulturalnej pomiędzy instytucjami, badaczami i artystami z Polski, Norwegii i Islandii oraz innych krajów europejskich, wypracowanie metodologii i narzędzi badawczych, zaproponowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przedsiębiorczości kulturalnej i zarządzania dziedzictwem kulturowym, wypracowanie strategii włączania imigrantów oraz mniejszości etnicznych i narodowych do życia kulturalnego oraz zwiększenie dostępu do kultury i sztuki ze szczególnym naciskiem na grupy wykluczone bądź do tej pory niezaangażowane. 

Lider projektu: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Etnografii. 

Partnerzy projektu: Oslo School of Environmental Humanities z Uniwersytetu w Oslo (UiO), Norges Arktiske Universitet w Tromsø (UiT), Trøndelag Bildende Kunstnere w Trondheim (TBK), The Norwegian House Regional museum of Snæfellsnes, The Multicultural Council of Akureyri, Icelandic Human Rights Centre w Reykjaviku i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (partner towarzyszący).

Projekt realizowany jest w terminie grudzień 2021 – listopad 2023. 

Promujemy ideę zero waste oraz postawy ekologiczne. Pielęgnujemy tradycje. Poznajemy z kulturą regionu oraz kulturą ludową innych krajów. Chcemy edukować przez sztukę i rękodzieło. Łączymy dzieci, młodzież i dorosłych z artyst(k)ami, twórczyniami i twórcami ludowymi oraz muzealni(cz)kami.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. 

Projekt „Schronienie – klimat, migracje, dziedzictwo” jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.

 

 

Fot. Anna Rezulak / KFP/ Gdańsk

adminProjekt „Schronienie – Klimat, Migracje, Dziedzictwo”. Działania zrealizowane w Oddziale Etnografii MNG w okresie kwiecień-czerwiec 2022