Aktualności

Schronienie – klimat, migracje, dziedzictwo

Projekt „Schronienie – klimat, migracje, dziedzictwo” realizowany przez Muzeum Narodowe w Gdańsku w Oddziale Etnografii MNG w latach 2021-2023 jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.  

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach umowy nr 3/MFEOG/WW/2023. 

adminSchronienie – klimat, migracje, dziedzictwo