Aktualności

Projekt „Schronienie – Klimat, Migracje, Dziedzictwo”. Działania zrealizowane w Oddziale Etnografii MNG w okresie styczeń-marzec 2023

Oddział Etnografii MNG od grudnia 2021 realizuje projekt „Schronienie – klimat, migracje, dziedzictwo” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W kolejnym kwartale działań projektowych (styczeń-marzec 2023) OE MNG zorganizował:

12 warsztatów dla szkół i przedszkoli
1 warsztat dla rodzin
2 podcasty
1 open call
1 konferencja online z partnerami

Przykładowe działania:

  • słowiańskie lalki – motanki,
  • wiosenne warsztaty ekologiczne dla szkół i przedszkoli – kreatywne zajęcia inspirowane twórczością ludową (wielkanocne ozdoby z papieru, baranki z masła), dotyczące ochrony zwierząt i wody, a także bezpieczeństwa na drodze (breloczki-odblaski).

Prowadzące: Viktoriia Bekalo, Ela Konieczna Karuzela Pasji; Kamila Szelągowicz.

Open call dla artystów – członków stowarzyszenia Trøndelag Bildende Kunstnere – do składania aplikacji na wystawę “Schronienie” podsumowującą realizowany przez OE MNG projekt. Artyści wybrani przez międzynarodowe jury zaprezentują swoje prace na wystawie w Oddziale Etnografii MNG jesienią 2023.

Konferencja online z partnerami projektu – halfway meeting – odbyła się 27 lutego 2023.
Spotkanie rozpoczął Waldemar Elwart – kurator Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. O działaniach zrealizowanych w 2022 roku (wizyty studyjne, działania edukacyjne, kulturalne i międzykulturowe) oraz o planach na 2023 opowiedziały koordynatorki Anna Ratajczak-Krajka oraz Urszula Kokoszka. Kolejnym przedmiotem spotkania było omówienie działań z udziałem partnerów projektu (m.in. publikacja esejów, podcasty, wystawa, spotkanie partnerów w Gdańsku z konferencją, sieciowaniem i wernisażem).

O projekcie:

Projekt “Schronienie – migracje, klimat, dziedzictwo” to multidyscyplinarne działanie o charakterze badawczym, edukacyjnym i artystycznym. Tematem projektu jest wpływ zmian klimatycznych na dziedzictwo kulturowe, zmiany społeczne i procesy migracyjne. Celem projektu jest edukacja międzykulturowa i proekologiczna realizowana poprzez liczne działania warsztatowe i kulturalne.

Projekt łączy środowiska artystyczne, twórców ludowych, muzealników ze środowiskami naukowymi – klimatologami, etnologami i antropologami kultury wokół tematów związanych ze zmainami klimatycznymi. Działania projektowe koncentrują się na promowaniu celów zrównoważonego rozwoju i idei ekomuzeum, łączącej dziedzictwo naturalne z dziedzictwem kulturowym.

Przedmiotem projektu jest różnorodność kulturowa i strategie integracji imigrantów wykorzystujące ich zasoby kulturowe oraz sieciowanie instytucji zajmujących się imigrantami w Polsce, Islandii i Norwegii oraz współpraca na rzecz wielokulturowości. W ramach projektu realizowane są działania wykorzystujące dziedzictwo kulinarne, muzyczne czy artystyczne migrantów.

Założeniem projektu jest stworzenie platformy międzynarodowej współpracy kulturalnej pomiędzy instytucjami, badaczami i artystami z Polski, Norwegii i Islandii oraz innych krajów europejskich, wypracowanie metodologii i narzędzi badawczych, zaproponowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przedsiębiorczości kulturalnej i zarządzania dziedzictwem kulturowym, wypracowanie strategii włączania imigrantów oraz mniejszości etnicznych i narodowych do życia kulturalnego oraz zwiększenie dostępu do kultury i sztuki ze szczególnym naciskiem na grupy wykluczone bądź do tej pory niezaangażowane.

Lider projektu: Muzeum Narodowe w Gdańsku, Oddział Etnografii.

Partnerzy projektu: Oslo School of Environmental Humanities z Uniwersytetu w Oslo (UiO), Norges Arktiske Universitet w Tromsø (UiT), Trøndelag Bildende Kunstnere w Trondheim (TBK), The Norwegian House Regional museum of Snæfellsnes, The Multicultural Council of Akureyri, Icelandic Human Rights Centre w Reykjaviku i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (partner towarzyszący).

Projekt realizowany jest w terminie grudzień 2021 – listopad 2023.

Promujemy ideę zero waste oraz postawy ekologiczne. Pielęgnujemy tradycje. Poznajemy z kulturą regionu oraz kulturą ludową innych krajów. Chcemy edukować przez sztukę i rękodzieło. Łączymy dzieci, młodzież i dorosłych z artyst(k)ami, twórczyniami i twórcami ludowymi oraz muzealni(cz)kami.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Projekt „Schronienie – klimat, migracje, dziedzictwo” jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Fot. E. Konieczna

Fot. K. Szelągowicz

adminProjekt „Schronienie – Klimat, Migracje, Dziedzictwo”. Działania zrealizowane w Oddziale Etnografii MNG w okresie styczeń-marzec 2023