Aktualności

Rewaloryzacja i adaptacja do funkcji muzealnej, turystycznej i rekreacyjnej zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego w Waplewie Wielkim (Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku) etap II

W 2021 r. Muzeum Narodowe w Gdańsku rozpoczęło II etap kompleksowej rewaloryzacji zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Waplewie Wielkim, siedziby oddziału Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Całe zadanie polega na adaptacji poszczególnych budynków wraz z parkiem do celów muzealnych, turystycznych i rekreacyjnych, poprzez przywrócenie mu wartości użytkowych i estetycznych, a także podkreślenie jego walorów kulturowych. Celem prowadzonych prac jest przede wszystkim poprawa stanu zachowania wyjątkowego założenia pałacowo-parkowego poprzez całościowe prace konserwatorskie, budowlane, instalacyjne i wyposażeniowe.  

W 2022 r. zainicjowane zostały prace rewitalizacyjne budynku Powozowni, stanowiące trzon działań zaplanowanych w II etapie zadania. Wyremontowany obiekt odzyska swoją historyczną formę, a dzięki nowoczesnym salom ekspozycyjnym oraz sali wielofunkcyjnej Muzeum pozyska dodatkową przestrzeń na prowadzenie nowych inicjatyw. Umożliwi to poszerzenie oferty kulturalnej oddziału poprzez organizowanie konferencji, paneli tematycznych i koncertów.  

Działania prowadzone w latach 2021-2022 sfinansowane zostały ze środków pochodzących z umowy Pożyczki Miejskiej zawartej z Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. oraz ze środków pochodzących z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W 2023 roku otrzymaliśmy również niezbędne wsparcie finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Dotacja celowa w kwocie 900 000 zł na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach realizacji zadania: Rewaloryzacja i adaptacja do funkcji muzealnej, turystycznej i rekreacyjnej zabytkowego kompleksu dworsko-parkowego w Waplewie Wielkim, (Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku) etap II. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

flaga i godło Polski

adminRewaloryzacja i adaptacja do funkcji muzealnej, turystycznej i rekreacyjnej zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego w Waplewie Wielkim (Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku) etap II